W TYM MIESIĄCU W RAMACH ABONAMENTU WPŁYNĘŁO:    815 zł  DEKLARACJI