W TYM MIESIĄCU W RAMACH ABONAMENTU WPŁYNĘŁO::        1 130  PLN  74  DEKLARACJI