W TYM MIESIĄCU W RAMACH ABONAMENTU WPŁYNĘŁO:    820 zł  DEKLARACJI