W TYM MIESIĄCU W RAMACH ABONAMENTU WPŁYNĘŁO::     622   PLN  19  DEKLARACJI