W TYM MIESIĄCU W RAMACH ABONAMENTU WPŁYNĘŁO:       1395 PLN  74  DEKLARACJI