W TYM MIESIĄCU W RAMACH ABONAMENTU WPŁYNĘŁO::      1 532  PLN  35  DEKLARACJI